Rechtsgebieden en werkveld

 

John Kopp heeft ervaring binnen de volgende (rechts)gebieden:

 • Aansprakelijkheid en verzekeringsrecht / litigation – (internationale) procespraktijk:
  • Financial Lines:
   • AVB (o.a. co-ass.)

   • BA
   • D&O
   • Financiële instellingen
  • Technische, bouwrecht, CAR en civiel vastgoed gerelateerde schaden
  • Letsel
 • New business development / Structureringswerkzaamheden (financieel, fiscaal, juridisch)
 • Vastgoed (civiel)

N.B. management en leidinggevende ervaring (tot 23 fte).

Toelichting:

John was advocaat bij Van Doorne (Amsterdam) en Nysingh Advocaten – Notarissen N.V. Apeldoorn). Secties: aansprakelijkheid-, en verzekeringsrecht en vastgoed (civiel). Zijn werkzaamheden hadden hoofdzakelijk betrekking op de behandeling (procesvoering) van diverse (internationale) aansprakelijkheid en verzekeringsrecht en vastgoed/bouwrecht gerelateerde kwesties, alsmede de begeleiding van transacties (huur, koop, bouw). John maakte tevens onderdeel uit van de insolventiepraktijk en werd in die hoedanigheid aangesteld als curator in diverse faillissementen. Daarnaast was John werkzaam voor de Rijksadvocaat.

John was vervolgens initiatiefnemer en oprichter van vastgoedfonds Papillon (i.o.) Het betrof een commanditaire vennootschap (een fiscaal transparante vastgoed-CV) met focus op aankoop, beheer en verkoop van onroerend goed in Europa. Werkzaamheden hadden onder meer betrekking op de structurering van het prospectus met inachtneming van door AFM, WFT en marktpartijen ingegeven wet-, en regelgeving, het opstellen en implementeren van rendement-, en exploitatieberekeningen en de waardering van fiscale (internationale) consequenties rond natuurlijke-, en rechtspersonen.

John is op dit moment actief binnen de verzekeringsbranche. Met focus op resolution/claimshandling van AVB (o.a. co-ass.), BA, D&O, Financial Lines, technische, bouwrecht, CAR, civiel vastgoed-, en letselgerelateerde schaden. Binnen Claimscenter.nl (Kopp Professional Services B.V.) voert John als advocaat zijn juridische praktijk uit vanuit Utrecht aan de Maliebaan.