Rechtsgebieden en werkveld

 

John Kopp heeft ervaring binnen de volgende (rechts)gebieden:

  • Aansprakelijkheid en verzekeringsrecht / litigation (procespraktijk)
  • New business development / Structureringswerkzaamheden (financieel, fiscaal, juridisch)
  • Vastgoed (civiel)

N.B. Ruime management en leidinggevende ervaring (tot 23 fte).

Toelichting:

John was advocaat bij Van Doorne (Amsterdam) en Nysingh Advocaten – Notarissen N.V. Apeldoorn). Secties: aansprakelijkheid-, en verzekeringsrecht en vastgoed (civiel). Zijn werkzaamheden hadden hoofdzakelijk betrekking op de behandeling (procesvoering) van diverse (internationale) aansprakelijkheid en verzekeringsrecht en vastgoed/bouwrecht gerelateerde kwesties, alsmede de begeleiding van transacties (huur, koop, bouw). John maakte tevens onderdeel uit van de insolventiepraktijk en werd in die hoedanigheid aangesteld als curator in diverse faillissementen. Tot slot was John werkzaam voor de Rijksadvocaat.

John was vervolgens initiatiefnemer en oprichter van vastgoedfonds Papillon (i.o.) Het betrof een commanditaire vennootschap (een fiscaal transparante vastgoed-CV) met focus op aankoop, beheer en verkoop van onroerend goed in Europa. Werkzaamheden hadden onder meer betrekking op de structurering van het prospectus met inachtneming van door AFM, WFT en marktpartijen ingegeven wet-, en regelgeving, het opstellen en implementeren van rendement-, en exploitatieberekeningen en de waardering van fiscale (internationale) consequenties rond natuurlijke-, en rechtspersonen.

John is verder actief binnen de verzekeringsbranche. Met focus op litigation/claimshandling van AVB (o.a. co-ass.), BA, D&O, Financial Lines, technische, bouwrecht, CAR, civiel vastgoed-, en letselgerelateerde schaden. Daarnaast is John actief met overige verzekeringsrechtelijke kwesties, zoals de behandeling van dekkingsgeschillen, tucht-, en/of Kifid procedures en regres. Ten slotte heeft John management- en leidingevende ervaring (tot 23 fte). Ook heeft hij de functie uitgeoefend van (a.i.) secretaris bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Op dit moment voert John (civil lawyer) zijn juridische praktijk uit vanuit Utrecht aan de Maliebaan (Kopp Juridische Dienstverlening). Daarnaast houdt hij zich daar bezig met Professionalxs.com.