Over John Kopp en Claimscenter (Kopp Professional Services B.V.)

 

John Kopp: afgestudeerd in Utrecht (Ned­erlands Recht; Privaatrecht) en stages gelopen bij The American Bar Association, section Dispute Resolution (WashingtonDC), Mediate Tech Inc. (Front Royal) en JAMS/Endispute (New York).

In 1998 gestart als advocaat bij Van Doorne in Amsterdam en later bij Nysingh Advocaten – Notarissen N.V.; secties: aansprakelijkheid-, en verzekeringsrecht en vastgoed (de civiele procespraktijk). Ook werd John in middelgrote en omvangrijke faillissementen als curator aangesteld en was hij werkzaam voor de Rijksadvocaat.

In 2007 is John als zelfstandig jurist / ondernemer gestart. Een vastgoedfonds in 2007, een energiecoöperatie in 2012 en een platform voor freelance professionals en opdrachtgevers in 2014 (professionalxs.com). Dit in combinatie met zijn juridische aansprakelijkheid-, en verzekeringsrechtpraktijk. Daarbij heeft John brede en internationale ervaring opgedaan op het vlak van AVB (o.a. co-ass.), BA, D&O, Financial Lines, technische, bouwrecht, CAR, civiel vastgoed-, en letselgerelateerde schaden. Daarnaast heeft John ruime ervaring rond diverse verzekeringsrechtelijke kwesties, zoals de behandeling van dekkingsgeschillen, tucht-, en/of Kifid procedures, regres etc.  Ten slotte heeft John leidinggevende en managementervaring (tot 23 fte) en was hij (a.i.) secretaris bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Op dit moment voert John zijn rechtspraktijk uit vanuit Kopp Professional Services B.V. onder de handelsnaam Claimscenter (claimscenter.nl). John is per 25 januari 2019 ingeschreven bij de Orde van Advocaten (Midden-Nederland).

Klik hier voor beknopt inzicht in werkervaring en cliënten.

Klik hier om te lezen wat cliënten vinden van John.

Klik hier voor een meer uitgebreid inzicht in de rechtsgebieden en het werkveld waarin John actief is.

Neem voor een nadere toelichting contact op.